Enota Čira čara: Igriva angleščina

Skozi zanimive gibalne, prstne igre, banse ter s poslušanjem angleških otroških pesmi smo že globoko zakorakali v svet Igrive angleščine. V dejavnosti smo vpletli metode NTC učenja, ki temeljijo na prenosu znanj iz nevrofiziologije na področje izobraževanja. S tem...

Enota Živ žav: Deluj eko – ohrani čebelo in smreko

Naš oddelek Zvezdica se je vključil v nagradni natečaj Eko smreka, ki nam je bil dodatni motiv za pogovor in spoznavanje življenja čebel, kako lahko vsakdo izmed nas pomaga ohraniti čebele. Na natečaju smo prišli med 100 nagrajenih smrek in naša smreka bo razstavljena...

Enota Živ žav: Predstava ‘Mica in 3škratje’

Začetek prazničnega popotovanja skozi mesec december so otroci enote Živ žav doživeli v dramski predstavi Mica in 3škratje, ki so jo pripravili strokovni delavci enote. Čarovnica Mica jim je s svojimi škratki na pravljični način sporočila, kako lahko z dobroto,...

Poslikava lampijonov za praznično mesto Celje

Tudi v letošnjem letu bomo skupaj z nekaterimi osnovnimi in srednjimi šolami prispevali k praznični podobi mesta Celje. Deset lampijonov, ki bodo od četrtega decembra dalje krasili Savinjsko nabrežje, so poslikali otroci starejših oddelkov vseh naših enot. Ob tem vam...

Enota Ringa raja: Ko zadiši po jeseni …

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obstoječe okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi (Kurikulum za vrtce, 1999). Mesec oktober je v enoti Ringa raja tako...

Enota Ringa raja: Teden otroka

Teden otroka nam je prinesel povabilo SLG Celje na predstavo Mišmaš, ki so se je udeležili otroci starejših oddelkov. O Mišmaševih prigodah se je še dolgo govorilo, v igralnicah pa smo pripravili poseben »Mišmašev kotiček«, kjer so se pripravljale slastne dobrote...