Program dela

Program dela

Člani UO sklada vrtca  so na 1. redni seji, ki je bila 18. 12. 2017 v enoti Živ žav, oblikovali in pripravili program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca.

Sprejet je bil naslednji program dela:

  • Zbiranje sredstev z odprodajo zbranega odpadnega papirja in PVC zamaškov.
  • Zbiranje sredstev z izvedbo srečelova na zaključnih srečanjih s starši.
  • Zbiranje sredstev (materialnih in nematerialnih) v sklad vrtca z donacijami staršev, podjetij in drugih.
  • Povabilo za zbiranje dela dohodnine (0, 5 %).
  • Zbiranje sredstev za nakup nadstandardne opreme za potrebe vrtca.
  • Zbiranje sredstev za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme za katero donator izrecno donira sredstva v sklad vrtca in je v skladu s predpisi dopustna.

Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Predsednica OU sklada vrtca: Ksenija Škrubej