Obrazci

 

 

Za spletno povezavo kliknite: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

 

Dopis v zvezi z počitniško rezervacijo in plačilom oskrbnine si lahko ogledate TUKAJ.

Izjava staršev / odjava oz. počitniška rezervacija:

Enota Ringa raja, Čira čara in IskricaEnota Živ žavEnota Mehurček

 

 

Izpisnico lahko dobite na upravi vrtca ali tukaj:

IZPISNICA

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti.