Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Vrtcu Zarja, Zagajškova ulica 8, Celje, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. prav.                                                                                                                                                                  

Center za pravno pomoč, d. o. o.

Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

E: primoz@czpp.si

T: 08 2059604

Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.