POSTOPEK VPISA

Vrtec vpisuje in sprejema novince v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Javni vpis za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu in ga vrtec vsako leto objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja, na svoji spletni strani ter na spletni strani občine ustanoviteljice.

Vloge za vpis, ki prispejo po roku javnega vpisa, se obravnavajo kot vloge za vstop novinca na prosta mesta, ki bi morebiti nastala v obstoječih oddelkih med šolskim letom. Pri vključitvi imajo prednost otroci, ki so na čakalnem seznamu vrtca oz. centralnem čakalnem seznamu (kjer so združeni čakalni seznami vseh treh javnih vrtcev v MO Celje).

Vrtec sme sprejeti otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Starši oz. skrbniki dobite Vlogo za vpis otroka v vrtec na spletni strani Vrtca Zarja, osebno na upravi vrtca.  

  • za šolsko leto 2018/19 tukaj.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Postopki javnega vpisa otrok za šolsko leto 2018/19 so končani.

Obvestilo staršem vpisanih otrok v roku javnega vpisa si preberete tukaj.

Seznam sprejetih otrok in seznam otrok uvrščenih na čakalni seznam Vrtca Zarja za šolsko leto 2018/2019 si ogledate tukaj.