Spremenjen poslovni čas enote Ringa raja in Čira čara

Spremenjen poslovni čas med poletnimi počitnicami Spoštovani starši, obveščamo vas, da bosta v skladu z Letnim delovnim načrtom Vrtca Zarja za šolsko leto 2015–2016, ZAPRTI enoti: RINGA RAJA, Nušičeva ulica 2c: od 11. 7.  do 19. 8. Otroci se bodo v tem času združevali...

Obvestilo o počitniški odjavi

Obvestilo o počitniški odjavi si starši lahko preberete na spletni strani vrtca: http://www.vrtec-zarja.si/placilo-vrtca/ v zavihku Sklep o določitvi cen in na oglasnih deskah v  garderobi otrok.