Obrazci

 

 

 

Za spletno povezavo kliknite: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Obvestilo za starše o počitniški rezervaciji in plačilu oskrbnine si lahko ogledate TUKAJ.

Počitniška rezervacija

 

Izpisnico lahko dobite na upravi vrtca ali tukaj:

IZPISNICA

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti.